TEETIME výhodné rezervace hracích FEE na Hrádku

http://www.teetime.cz/ClubResDo.aspx?idsubject=10001550