• Driving pravidelně otevřen

    Vážení přátelé golfového hřiště Hrádek,

    driving je otevřen pro veškerou veřejnost pravidelně ve středy a v soboty od 13 do 17:00.

    pm