Jak se k nám dostanete/ How to get there

Hrádek u Nechanic leží 12 km od Hradce Králové. Příjezdové cesty k zámku a golfovému hřišti jsou značeny tabulemi ze všech důležitých silnic. Z dálnice D11 z Prahy do HK sjeďte na exitu 76 směr Dobřenice, Nechanice.

Hrádek u Nechanic lies 12 km from the Hradec Králové city. Access roads to the castle and golf course are marked by signs on all major roads. From the D11 highway from Prague to HK take exit 76 direction Dobřenice, Nechanice.

hradek_prijezd