O provozovateli/Details

Golf Club Hrádek 1995 provozuje veřejně prospěšnou neziskovou spolkovou činnost, ale i minoritně podnikatelskou činnost na základě platných živnostenských oprávnění vydaných ŽÚ Hradec Králové a registrovaných pod IČ: 01419480.

Golf Club Hrádek 1995 operates a public benefit non-profit club activities, as well as a minority business activities on the basis of valid trade licenses issued with ŽÚ Hradec Králové and registered under ID: 01419480.

Golf Hrádek, s.r.o. je servisní organizací Golf Clubu Hrádek 1995 podnikající na základě platných oprávnění a registrovanou pod IČ: 25962191.

Golf Hrádek, Ltd. is a service organization of Golf Club Hrádek 1995. Golf Hrádek, Ltd. provide business activities under the existing license registered under ID: 25962191.