Driving centrum Hrádek

Driving

V bezprostřední blízkosti golfového hřiště Hrádek se nachází tréninkové centrum. Driving range nabízí 20 odpalovacích stání pro trénovaní odpalů. Pro trénink krátké hry slouží tříjamkový Putting green, Chipping green se čtyřmi jamkami a Training bunker. V prostorách zámeckého parku je umístěna Pitching area na trénink krátkých přihrávek do vzdálenosti cca 80 metrů od greenu.

V Driving Centru Hrádek působí cvičitel golfu Zdeněk Košťál, se kterým je možné absolvovat celou řadu výukových kurzů. Pro začátečníky je organizován kurz pro získání „Golfové způsobilosti“ (dřive tzv. Zelená karta), pro pokročilé hráče jsou připraveny kurzy sloužící ke zvýšení golfové výkonnosti. Mimo kurzů s předem stanoveným programem a rozsahem hodin lze služeb trenérů využít i na jednotlivé lekce podle individuální potřeby hráče.

Otevírací doba v sezoně 2022: středy a soboty (pouze po predchozi rezervaci útraty minimálně 300 Kč), neděle v případě a v rámci turnajů. Je možné si zarezervovat otevření driving range kdykoliv v případě minimální útraty 300 Kč.

Ceník Mládež do 15 let Člen GCH Ostatní
Vstup (Range fee) zdarma zdarma
50 Kč
Košík míčů (40 ks) 50 Kč
50 Kč 50 Kč
Půjčení golfové hole (1 ks) zdarma 50 Kč 50 Kč
Poznámky:
1. Členové GCH mají vstup do Driving Centra Hrádek po celý rok zdarma.
2. Po uhrazení Green fee již golfoví hráči Range fee neplatí.
3. Na odpališti je z důvodu bezpečnosti zakázáno překračovat bílou linii a sbírání odpálených míčů.
4. Otevírací doba driving range:  Využití služeb driving range je mimo řádně vypsané turnaje  možné po domluvě v Zámecké kavárně Hrádek (+420605364688, 605363951).